Videa- odkazy

https://www.youtube.com/watch?v=6DH-VWpBb_o     video z Estonska
https://www.youtube.com/watch?v=aQdyxf8Tiqc&t=5s   video z Prahy
https://www.youtube.com/watch?v=ASOyF1eIaiY&t=30s    video z Rakouska

Dotazník 

V průběhu prvního meetinku jsme vytvořili dotazník, který by měl dětem přiblížit partnerské země. Otázky jsou zaměřeny na zajímavosti každé země, jak i na základní slovíčka a geografické znalosti. Odpovědi zde budou brzy také.
 

 

1.    Do you know the capitals of our partner countries? /Znáš hlavní města partnerských zemí?

2.    Do you know how to say “Hello” or “Welcome” in all the partners’ languages? Jak se řekne "Ahoj" nebo "Vítej" v jazyku partnerských zemí?

3.    Do you know any other words in our partners’ languages? Znáš nějaká jiná slova v jazyku partnerských zemí? 

4.    Which are the highest mountains in our partner countries and how high are they? Které jsou nejvyšší vrchy a jejich výška?

5.    What are the colours of our partner countries’ flags? Jaké jsou barvy na vlajkách partnerských zemí?

6.    Find out the neighbour countries of our partners – use a map! Najdi sousedy partnerských zemí, použij mapu.

7.    Can you name any traditional food or drinks from our partner countries? Jaké jsou tradiční jídla a nápoje partnerských zemí? 

8.    Do you know any famous persons from our partner countries? Znáš některé slavné osobnosti z partnerských zemí?

9.    Name famous buildings in our partner countries! Vyjmenuj nejslavnější budovy partnerských zemí.

10. Find out other interesting features about our partner countries! Najdi nějaké další zajímavosti o partnerských zemích.

 
 

Prezentace

Vytvořit Power Pointovou prezentaci o naši škole. Měla by obsahovat historii, fotografie, aktivity, vyučované předměty, volnočasové aktivity, zájmy, kroužky, akce, výlety, zájezdy, atd.

Prezentace by měla být v anglickém jazyce.

Prezentaci odevzdat do konce října. 

Plakát

Osmá třída dostala v rámci zeměpisu úkol vytvořit plakát o všech partnerských zemích. Všechny plakáty budou viset na nástěnce v budově školy. 

Podzim

Na téma "podzim" vytvořit: 

- prezentaci

- plakát

- fotostory

- obrázky, fotografie

- články týkající se podzimních slavností, zvyků a tradic

- vlastná tvorba

Projekt může být i v českém jazyce.