Informace o nás

Partneři a koordinátoři projektu /Partners and coordinators

 

* NMS Haiming (Koordinator, Austria) / Cornelia Tschuggnall

* Istituto Comprensivo Folgaria-Lavarone-Luserna (Italy) / Sonia Sartori

* Ridala Lasteaed-Pöhikool (Estonia) / Ene Jundas

* Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka/ Katarína Bičanová Gálová

Stránky projektu

Mezinárodní společné stránky projektu, jsou momentálně ve výstavbě. Postupně se ale začnou zaplňovat články, prezentacemi, fotografiemi ze všech partnerských zemí. Naše společné úsilí můžete pak komentovat na našich stánkách, budeme rádi za vaše připomínky.

www.bridges-between-bordes.eu

Škola 

Základní škola Praha 2, Jana Masaryka stojí v klidné ulici na Královských Vinohradech. Člení se na první (0.-5. třída) a druhý (6.-9. třída) stupeň. Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu Sudánka (Studium a noví kamarádi) od 1.9.2007. Vyučují se zde 2 cizí jazyky - anglický jazyk od 3. ročníku a německý jazyk od 6. ročníku. Každý rok se organizuje zájezd do německy mluvící země za finanční podpory Městské části Prahy 2. 

Škola je zařazena Statním zdravotním ústavem mezi Školy podporující zdraví. 

Ve škole funguje školní družina pro žáky 1.stupně a školní klub pro žáky 2. stupně. Ve škole také funguje venkovní multifunkční hřiště, které je k dispozici žákům o velkých přestávkách a také mimo školu.