Praha 2016

09.02.2017 11:12

Ve dnech 3.-9.12.2016 proběhla další návštěva partnerské země, tentokrát u nás v Praze. Program byl v režii naší školy, připravovali a zajišťovali jsme ho několik týdnů a měsíců dopředu a teď můžeme říct, že to vyšlo skvěle.

V sobotu jsme všechny týmy postupně vyzvedli, ubytovali a oficiální program jsme odstartovali v neděli.

Jelikož jsme měli menší potíže s ubytováním, museli jsme improvizovat, ale díky úsilí obětavých kolegů jsme připravili první společnou snídani u nás ve škole. Bylo to hezké zahájení společného programu. Ráno jsme se vlakem přesunuli na Karlštejn, kde nás čekala komentovaná prohlídka a tradiční oběd. Po obědě jsme navštívili Muzeum Betlémů s tradičními českými betlémy. Součástí prohlídky byla i dílna, kde jsme si vytvořili tradiční skleněnou ozdobu.

Pondělí začalo oficiálním uvítáním p.ředitelkou ve škole. Skupinky si školu prohlédly a dokonce potkaly i Mikuláše s čertem a andělem. Výslužku si zasloužily za hezkou písničku nebo báseň. Dopoledne se neslo v duchu vánoc, protože žáci absolovovali vánoční dílny. Všechny výrobky si pak mohli odnést domů na památku. Po obědě ve školní jídelně se konalo slavnostní uvítání hostů na Novoměstské radnici, které bylo pak spojeno s komentovanou prohlídkou. Kulturní program pokračoval procházkou Novým Městem.

V úterý jsme se sešli ve škole, abychom připravili a představili plakáty. Tématem byly Vánoce a vánoční tradice. Každá země si připravila svůj plakát a dokonce přinesla k ochutnání i tradiční cukroví. Odpoledne jsme měli na programu skanzen v Přerově nad Labem. Tam jsme se dovzvěděli hodně o tradičních Vánocích, historických zvycích a obyčejích. Součástí prohlídky byla opět malá dílnička, kde si všichni mohli vyrobit vánoční dekoraci.

Středu jsme začali aktivně. Hned po snídani jsme vyrazili na Pražský hrad. Absolovovali jsme prohlídku Svatovítské katedrály, i Zlaté uličky. Počasí nám opět přálo a i když byla zima, sluníčko nám svítilo. Po obědě jsme se připravili na vánoční trhy. Po oficiálním zahájení se zpívaly koledy i v jazyce partnerských zemí. Všechny skupiny si přivezly vlastní výrobky, takže letos byly trhy opravdu mezinárodní. K příležitosti trhů jsme prodávali i kalendář, na kterém jsme spolupracovali všichni společně.

Ve čtvrtek nás čekala ještě jedna pořádná procházka. Vyrazili jsme ze Staroměstského náměstí, přes Karlův most a Malou stranu a naši procházku jsme ukončili výstupem na Petřínskou rozhlednu. Po obědě dostaly skupinky volno, aby si mohly v klidu vychutnat vánoční trhy a atmosféru vánoční Prahy. Večer nás čekal ještě rozlučkový večírek, který se konal na lodi. Pluli jsme po Vltavě a společně zhodnotili uplynulý týden.

Dle mého osobního názoru byl ten týden náročný, ale plný různých zážitků a akcí. Všichni měli možnost vychutnat si atmosféru vánoční Prahy, poznat naši kulturu a dozvědět se něco o našich tradicích a zvycích.

V pátek jsme se loučili unavení, ale všichni moc spokojení.