Poslední meeting a slovo na závěr

01.06.2017 14:19

Ve dnech 21.5.-25.5. se uskutečnilo poslední setkání koordinátorů projektu v rakouském Haimingu. Náplní bylo dořešení všech pratických náležitostí týkajících se projektu a příprava závěrečné práce. Jelikož u rakouského koordinátora projektu proběhla v minulých dnech velká kontrola ze strany národní agentury, byla koordinátorka Conny opravdu dobře pripravena na úastníky meetingu. Za Českou republiku se meetingu zúčastnila mgr. Renata Šíchová, která připravila všechny podklady pro psaní závěrečné zprávy. Rozloučení s projektem bylo náročné. Strávili sme nad ním desítky hodin, přicházeli s novými nápady, plánovali, řešili, kontrolovali. Připravovali zahraniční i tuzemské mobility a hlavne, získali přátelé na celý život. Všichni doufáme, že podání závěrečné zprávy nebude poslední tečkou na konec projektu, ale že vazby, které se vytvořili v průběhu projektu přetrvají.

Títmto bych ráda poděkovala všem, co se na projektu zúčastnili, zejména studentům, rodičům a učitelům za velký kus odvedené práce. Mé velké díky patří mgr. Šíchové , bez které bych tento projekt nemohla uskutečnit.

Katarína Bičanová Gálová, koordinátorka projektu na ZŠ Jana Masaryka