První setkání- First meeting

02.09.2015 19:37

Ve dnech 28.9.-2.10. se uskuteční první setkání koordinátorů. Toto setkání proběhne v Rakouském městě Haiming, které leží kousek od Innsbrucku. Cílem je vzájemně spoznak koordinátory a domluvit se na harmonogramu spolupráce. Je potřeba naplánovat první návštěvu, která proběhne v lednu znovu do Haimingu. Této návštěvy se zúčastní i studenti. 

 

In days 28.9.-2.10. is beeing held the first meeting of coordinators. This meeting will be in Austria, Haiming, which is close to Innsbruck. The goal of the meeting is knowing each other and work on schedule of cooperation program. It´s need to plan the firs meeting, which will be in January again in Haiming. Students will take part in this visit.